Priser

Vejle kommune har taget beslutning om at reducere den almene åbningstid i kommunens dagtilbud i forbindelse med besparelser på området.
For Stjerneblomstens vedkommende betyder det at vores åbningstid bliver reduceret fra 52,50 til 51,5 timer om ugen p 1. september 2024.
Vi vil derfor fra 1. september lukke både børnehave og vuggestue kl. 16.00 om fredagen.
Taksterne vil være uændret.

Stjerneblomsten åbningstider pr. 1 . september er således.

Mandag til torsdag 6.30-17.00
Fredag 6.30-16.00

Forældrebetaling:

Takster pr. 01.01.2024

Børnehaven:
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 2.950 kr./måned*

Hvis dit barn starter i børnehave før tid, vil der stadig blive opkrævet vuggestuetakst frem til den måned dit barn fylder 3 år.
Børnehaven får på den måde de ressourcer, som gør det muligt at give jeres børn ekstra omsorg, bleer og muligheden for middagslur.
(Gældende fra august 2019)

Vuggestuen:
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 4.640 kr./måned*

Ved barsel/forældreorlov er det muligt 
at få et deltidsmodul på 25 timer pr. uge. Dette gælder både i vuggestue og børnehave. Deltidsmodulet koster 3800 kr./måned* i vuggestuen og 2400 kr. /måned* i børnehaven.

*Taksterne inkluderer frokost til 590kr og mellemmåltider til 135kr, alt er 100% økologisk.
*Deltidsmodulets 25 timer skal placeres i tidsrummet 07.30 – 16.00

Der er 11 måneders forældrebetaling, juli er betalingsfri.

Fripladstilskud
Som i offentlige institutioner, ydes de samme tilskud fra kommunen.

https://www.vejle.dk/selvbetjening/soeg-om-friplads-til-pasning/

Søskenderabat
Hvis I har mere end 1 barn i kommunal pasningsordning, er I berettiget til søskenderabat. Søskenderabat kommer automatisk gennem Vejle Kommune.

Indmeldelse
Ved optagelse betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og derefter kr. 250,- pr. barn. ( Pr. 1. august 2024 kr. 500 ,- for alle).
Indmeldelsesgebyret bliver opkrævet sammen med første måneds betaling.
Børn optages på venteliste ved henvendelse til Stjerneblomsten.

Modulændring
Skal varsles med løbende måned + 30 dage.
Kontakt kontoret.

Udmeldelse
Udmeldelse varsles med løbende måned + 2 måneder. (Pr. 1. august 2023) 
Kontakt kontoret som sender link til udmeldelse via mail.

Ferieplan
Stjerneblomsten har lukket hele Juli, mellem jul og nytår, de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. Kalender udsendes i august for det efterfølgende år.
Der er pasningsordning i uge 7 og 42.

Betalingen foregår via PBS d. 1. hver måned.

priser

Rul til toppen