Priser

Forældrebetaling:

Takster pr. 01.08.2018

Børnehaven:
Deltidsmodul 35 timer pr. uge:                                     2.100 kr./måned*
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 2.400 kr./måned*

Hvis dit barn starter i børnehave før tid, vil der stadig blive opkrævet vuggestue takst frem til den måned dit barn fylder 3 år.
Børnehaven får på den måde de ressourcer, som gør det muligt at give jeres børn ekstra omsorg, bleer og muligheden for middagslur.
(Gældende fra august 2019)

Vuggestuen:
Deltidsmodul 35 timer pr. uge:                                     3.300 kr./måned*
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 3.900 kr./måned*

*Taksterne inkluderer frokost til 400kr og mellemmåltider til 100kr, alt er 100% økologisk.
Deltidsmodulernes 35 timer skal placeres i tidsrummet 07.30 – 16.00

Der er 11 måneders forældrebetaling, juli er betalingsfri.

Fripladstilskud
Som i offentlige institutioner, ydes de samme tilskud fra kommunen, dette søges af forældre hvert år i november.

Søskenderabat
Hvis I har mere end 1 barn i kommunal pasningsordning, er I berettiget til søskenderabat. Stjerneblomsten sørger for søskenderabat.

Indmeldelse
Ved optagelse betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og derefter kr. 250,- pr. barn. Børn optages på venteliste ved henvendelse til Stjerneblomsten.

Modulændring
Skal varsles med løbende måned + 30 dage.
Blanket udleveres fra kontoret.

Udmeldelse
Skal varsles med løbende måned + 30 dage.
Blanket udleveres fra kontoret.

Ferieplan
Stjerneblomsten har lukket hele Juli, mellem jul og nytår, de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. Kalender udsendes i august for det efterfølgende år.
Der er pasningsordning i uge 7 og 42.

Betalingen foregår via PBS d. 1. hver måned.

priser

Scroll to top