Priser

Forældrebetaling:

Takster pr. 01.08.2016

Børnehaven:
Deltidsmodul 35 timer pr. uge:                                     1.900 kr./måned*
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 2.300 kr./måned*

Småbørnsstuen:
Deltidsmodul 35 timer pr. uge:                                     2.900 kr./måned*
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 3.500 kr./måned*

*Taksterne inkluderer frokost til 400kr og mellemmåltider til 100kr, alt er 100{8f160008f0724388dc2368786fd234b1b5a7d9f2eeeaa13f78a8821760fe5903} økologisk.

Der er 11 måneders forældrebetaling, juli er betalingsfri.

Fripladstilskud
Som i offentlige institutioner, ydes de samme tilskud fra kommunen, dette søges af forældre hvert år i november.

Søskenderabat
Hvis I har mere end 1 barn i kommunal pasningsordning, er I berettiget til søskenderabat. Stjerneblomsten sørger for søskenderabat.

Indmeldelse
Ved optagelse betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og derefter kr. 250,- pr. barn. Børn optages på venteliste ved henvendelse til Stjerneblomsten.

Modulændring
Skal varsles med løbende måned + 30 dage.
Blanket udleveres fra kontoret.

Udmeldelse
Skal varsles med løbende måned + 30 dage.
Blanket udleveres fra kontoret.

Ferieplan
Stjerneblomsten har lukket hele Juli, mellem jul og nytår, de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. Kalender udsendes i august for det efterfølgende år.
Der er pasningsordning i uge 7 og 42.

Betalingen foregår via PBS d. 1. hver måned.

priser

Scroll to top