Priser

Forældrebetaling:

Takster pr. 01.01.2023

Børnehaven:
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 2.835 kr./måned*

Hvis dit barn starter i børnehave før tid, vil der stadig blive opkrævet vuggestuetakst frem til den måned dit barn fylder 3 år.
Børnehaven får på den måde de ressourcer, som gør det muligt at give jeres børn ekstra omsorg, bleer og muligheden for middagslur.
(Gældende fra august 2019)

Vuggestuen:
Fuldtidsmodul 52,5 timer pr uge:                                 4.460 kr./måned*

Ved barsel/forældreorlov er det muligt 
at få et deltidsmodul på 25 timer pr. uge. Dette gælder både i vuggestue og børnehave. Deltidsmodulet koster 3000 kr./måned* i vuggestuen og 2000 kr. /måned* i børnehaven.

*Taksterne inkluderer frokost til 400kr og mellemmåltider til 100kr, alt er 100% økologisk.
Deltidsmodulets 25 timer skal placeres i tidsrummet 07.30 – 16.00

Der er 11 måneders forældrebetaling, juli er betalingsfri.

Fripladstilskud
Som i offentlige institutioner, ydes de samme tilskud fra kommunen, dette søges af forældre hvert år i november.

Søskenderabat
Hvis I har mere end 1 barn i kommunal pasningsordning, er I berettiget til søskenderabat. Stjerneblomsten sørger for søskenderabat.

Indmeldelse
Ved optagelse betales et gebyr på kr. 500,- for første barn i familien og derefter kr. 250,- pr. barn. Indmeldelsesgebyret bliver opkrævet sammen med første måneds betaling.
Børn optages på venteliste ved henvendelse til Stjerneblomsten.

Modulændring
Skal varsles med løbende måned + 30 dage.
Kontakt kontoret.

Udmeldelse
Skal varsles med løbende måned + 30 dage.
Pr. 1. august 2023 skal udmeldelse varsles med løbende måned + 2 måneder.
Kontakt kontoret som sender link til udmeldelse via mail.

Ferieplan
Stjerneblomsten har lukket hele Juli, mellem jul og nytår, de tre dage op til påske, fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. Kalender udsendes i august for det efterfølgende år.
Der er pasningsordning i uge 7 og 42.

Betalingen foregår via PBS d. 1. hver måned.

priser

Rul til toppen